×
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

1398-09-25

پروژه آبرسانی جنوب تهران 1389

نصب و راه اندازی سیستم تمام اتوماتیک کلرزن گازی در چندین ایستگاه یافت آباد، مشیریه، خانی آباد، اصفهانک و شریعت